Autorzy:

Projekt został zrealizowany przez studentów
II roku Informatyki, studiów magisterskich uzupełniających, Akademii Podlaskiej w Siedlcach:Projekt powstał pod nadzorem
dr. Krzysztofa Trojanowskiego