Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie prostego interpretera języka Pascal przy wykorzystaniu dowolnego języka programowania.

Zakres specyfikacji:

Niniejszy program ma za zadanie
sprawdzić poprawność kodu i wyświetlić wyniki.

Język programowania:

DELPHI