Witam serdecznie na stronie domowej
projektu "Pascal-INT".


Projekt ten realizowany jest przez studentów,
II roku Informatyki studiów magisterskich uzupełniających, Akademii Podlaskiej w Siedlcach
- w ramach przedmiotu "Sieci i systemy wirtualne".